Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukseen ilmoittautuminen / Anmälning till ABC för jaktskytte utbildningen för utbildare

Kieli / Språk

  • Suomi
  • Svenska

Koulutuksen käyneet saavat Metsästysammunnan ABC -kouluttajakortin, heidät kirjataan kouluttajarekisteriin ja he ovat oikeutettuja järjestämään jatkossa itsenäisesti koulutuksia noudattaen valtakunnallisesti vahvistettua Metsästysammunnan ABC –formaattia. Koulutukseen otetaan 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutus on maksuton. HUOM! Voit osallistua myös muuhun kuin oman alueesi koulutukseen.

De som har deltagit i utbildningen får ett ABC utbildarkort för jaktskytte, de skrivs in i registret för utbildare och de är berättigade att i fortsättningen självständigt ordna utbildningar genom att följa de riksomfattade bekräftade formatet för ABC för jaktskytte. De 40 första som anmält sig ryms med på utbildningen. Utbildningen för utbildare är gratis. OBS! man kan delta i utbildningen fast man hör till ett annat distrikt/område.

Tällä hetkellä ei koulutuksia johon voi ilmoittautua

Henkilötiedot / Personuppgifter